Wednesday, May 17, 2017

നർമം :- ബീവറേജ് ക്യു

ഇപ്പഴെങ്ങാനും ഒരു മനുഷ്യചങ്ങല നടത്തിയാ ചങ്ങല ഏത്, ബീവറേജിന്‍റെ ക്യൂ ഏത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനാവാതെ മാധ്യമപട വലഞ്ഞേനെ!!!

No comments: