Saturday, October 15, 2016

നർമം :- ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽ

നാലു വർഷം കൂടുമ്പോൾ വരുന്ന ഒളിംപിക്സ് കാണാൻ
ടി.വി.വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒളിംപിക്സിനേക്കാൾ വലുതാണ്
നാലു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഓടുന്ന സീരിയലുകൾ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന
മലയാളി സ്ത്രീകളുടെ പ്രാക്ക് കാരണം ആണോ ഇന്ത്യക്ക് മെഡൽ
കിട്ടാത്തത്?

No comments: